Over ons

Met uw hulp ondersteunt SANO al meer dan 50 jaar global health professionals om te werken waar de nood het grootst is. In kleine afgelegen ziekenhuizen, vluchtelingenkampen of in crisis- of oorlogsgebieden maken deze professionals het verschil. Vaak werken ze met een lokaal contract met een gering lokaal salaris. SANO maakt hun aanwezigheid dan toch mogelijk met een financiële suppletie.

In de afgelopen jaren is ook Nederland in een crisis beland, door een schijnbaar eindeloos durende epidemie. En onze gezondheidszorg kampt met een zorginfarct.
Reguliere zorg moet uitgesteld en zorgmedewerkers raken overbelast.

Voor een global health professional werkend in een low resource setting of crisissituatie zijn onzekerheid, onveiligheid, crisis en chaotische werkomstandigheden aan de orde van de dag. Dit maakt ook dat juist zij in deze tijden ook een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan Nederland in crisis.

SANO is van mening dat het ondersteunen van global health professionals hierdoor om meerdere redenen nuttig is. We willen de passie van deze individuen ondersteunen om op een persoonlijke manier het verschil te kunnen maken in moeilijke settings, zoals vluchtelingenkampen, gebieden getroffen door oorlog, of gebieden getroffen door extreme armoede. Daarnaast willen we het voortbestaan van professionals met een global health achtergrond ook ondersteunen ten behoeve van de gezondheidszorg in Nederland. Juist in deze tijd van globalisering is global health kennis ook in ons land onmisbaar. Denk aan expertise over importziekten van expats en vluchtelingen, maar ook aan expertise in de moeilijke keuzes maken bij schaarste aan middelen in bijvoorbeeld de covid-periode in Nederland.

De bestuursleden van SANO zijn allen global health professionals met ervaring in klinisch- en organisatorisch werk in LMICs en in Nederland.

Bestuur

Dhr. W. J. Heres, voorzitter
Mevr. M. Goudswaard, secretaris
Dhr. B.J. Hugen, penningmeester
Mevr. I. de Vries,  bestuurslid
Dhr T. Versteege, bestuurslid
Mevr. P.J.A. van der Lans, bestuurslid


Financiën

Standaardformulier publicatieplicht voor ANBI 2022


Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022