Home

SANO – Stichting Artsen Naar Ontwikkelingslanden is in 1969 opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunde (KNMG) en de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde (NVTG).

Doel van de Stichting is het financieel ondersteunen van artsen die gaan werken in ontwikkelingslanden, met name op het gebied van gezondheidszorg. SANO ondersteunt individuele artsen, geen instellingen of wetenschappelijk onderzoek. Het gaat hierbij met name om een financiële steun voor opleiding en onderwijs. In Nederland is veel kennis aanwezig over de internationale gezondheidszorg. SANO wil deze kennis behouden en beschikbaar stellen om de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden te bevorderen. Daarom ondersteunt SANO artsen die voor minimaal twee jaar in een ontwikkelingsland gaan werken. Meer weten over welke ondersteuning SANO biedt? klik hier.

De financiële middelen van het SANO-fonds zijn voornamelijk afkomstig van de jaarlijkse donaties van Nederlandse medici, maar ook van subsidies, erfstellingen en legaten. Doneren kan hier.

SANO onderschrijft de Gedragscode Internationale Samenwerking Gezondheidszorg (ISG) van de NVTG.