Bericht uit Tanzania, Marieke Tacken, medical officer

Sinds juni 2016 werk ik in Rubya Designated District Hospital. Dat ziekenhuis ligt in Muleba District in Tanzania, ten noord westen van Lake Victoria, aan de grens met Uganda.

De keuze om naar Tanzania te gegaan kwam voort uit het laatste gedeelte van de opleiding. Dit onderdeel bestaat uit een stage in het buitenland van zes maanden. Echter nadat ik de Opleiding tot AIGT heb afgerond, ben ik hier gebleven. De reden is dat ik getrouwd ben met een lokale dokter die ook hier werkt. Vanaf het begin van mijn werkzaamheden heb ik subsidie vanuit SANO mogen ontvangen waardoor het ook financieel mogelijk is om nu hier te blijven werken, met name nu wij twee kleine kinderen hebben.

Op toerbeurt werk ik op verschillende afdelingen, samen met Tanzaniaanse collega’s. Op dit moment ‘sta’ ik op de mannenafdeling, waar echt schrijnende casussen zijn opgenomen. Over het algemeen gesproken komen mannen namelijk laat naar het ziekenhuis. Zo ligt er nu- als voorbeeld- een man met al drie maanden bestaande wonden aan zijn voet. Hij is eerst naar de traditional healer geweest, gebruikelijk hier, waardoor zijn klachten helaas alleen maar erger zijn geworden. Het enige wat wij nu nog kunnen doen is een amputatie van het onderbeen. Naast het klinisch werk leid ik Tanzaniaanse Clinical Officers, verpleegkundigen en Nederlandse coassistenten op. Nieuw(s) is dat ik zeer binnenkort ook opleider word van de inmiddels erkende AIGT opleiding. De eerst AIOS uit Nederland zal hier haar tropenstage van zes maanden gaan volgen, en zo kan opgedane kennis en ervaringen weer aan haar worden door gegeven. Gelukkig is Rubuya tot op heden gespaard gebleven van COVID-19. We hebben niet eens een verdachte patiënt gehad! Wel zijn wij goed voorbereid met de nodige maatregelen en protocollen. De verhalen uit de rest van de wereld komen mij echter op dit moment surrealistisch over. Wij leven hier nu nog alsof COVID niet bestaat.

Ik ben SANO erg dankbaar voor de hulp die ik heb mogen ontvangen. Inmiddels ben ik vier jaar in Tanzania en hoop ik ook in aanmerking te mogen komen in de toekomst voor de bonus regeling van SANO.

Marieke Tacken, Medical Officer

Rubya Designated District Hospital

Wervingsbrief 2020

23 oktober 2020
Geachte collega,
Het was een bewogen jaar. Dit geldt zowel voor u als voor de Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT). Eind 2019 werd in de tweede kamer eindelijk na een langdurig proces de structurele financiering voor de opleiding van de AIGT toegekend. Dit betekent dat de AIGT beter ondersteund kunnen gaan worden in de opleiding en dat in buitenland opgedane kennis beter zal kunnen worden overgedragen aan de Nederlandse gezondheidszorg. De toekenning is een erkenning voor het vak IGT. Een vak dat wordt gedragen door artsen die bijdragen aan een betere gezondheid wereldwijd, een wereld waarin mensen digitaal en fysiek steeds meer met elkaar verbonden zijn.
Door de recente COVID-19 pandemie werd in Nederland vrij snel ingezien dat AIGT hier een cruciale rol in kunnen spelen. Niet alleen door hun kennis en kunde over epidemieën, maar tevens over de organisatie en coördinatie van zorg. In het begin van de COVID epidemie werden in Brabant AIGT ingezet in ziekenhuizen deze bleken uiterst waardevol vooral gezien de chaos, schaarste aan middelen, hulpverleners en informatie.
Piet Hein Buiting, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis:
“De hulp van de tropenartsen was nuttig, verbindend en inspirerend. Denk aan hun praktische insteek, hun coachende vaardigheden maar ook hun inbreng als het over medisch-ethische kwesties gaat.”
Ondertussen werkten collegae AIGT in lage-inkomenslanden hard om zich voor te bereiden op de pandemie en er voor te zorgen dat ten tijde van een lock down de essentiële zorg bleef draaien. De waarde van AIGT in Nederland blijkt overduidelijk maar dient ook behouden te blijven.
AIGT werken in lage inkomenslanden vaak op basis van een gering lokaal salaris en zonder adequate sociale voorzieningen. Stichting Artsen Naar Ontwikkelingslanden (SANO) ondersteunt door financiële suppletie waardoor zij hun werk adequaat kunnen uitvoeren. SANO ontvangt haar inkomsten grotendeels uit uw donatie of via een legaat. Velen van u hebben in de afgelopen jaren SANO gesteund en hiervoor is SANO u zeer erkentelijk. U hebt hiermee niet alleen bijgedragen aan de gezondheidszorg in de armste landen, maar ook aan het behoud van kennis over internationale gezondheidszorg in ons eigen land!
SANO hoopt dan ook in 2020 weer op uw steun! U kunt uw gift overmaken op NL36ABNA0622389645 t.n.v. SANO en is fiscaal aftrekbaar (ANBI nr. 815520268) U kunt ook doneren via: http://www.stichtingsano.nl/donateurs/doneren/
Met collegiale groet,
W. Heres, voorzitter SANO