Arie en Lisanne Glas

resp. medisch directeur en arts

Mulanje, zuidoost Malawi

Mulanje Mission Hospital (MMH)

Arie en Lisanne

Wij zijn Arie en Lisanne Glas en sinds 6 jaar aan het werk in Mulanje Mission Hospital in Malawi. We hebben drie dochters van 8, 6 en 3 jaar. Arie werkt als medisch directeur van het ziekenhuis en Lisanne werkt als arts in het ziekenhuis en binnen diverse publieke gezondheidszorg programma’s. Wij hebben beiden een passie voor het vak, voor de mensen van Malawi en voor sociale gerechtigheid. 

Mulanje Mission Hospital (MMH) ligt in het zuidoosten van Malawi, vlakbij het bergmassief Mulanje en verschillende theeplantages. Het ziekenhuis heeft momenteel 275 medewerkers in dienst en 230 bedden en biedt een breed scala aan gezondheidsdiensten, zoals hieronder samengevat.

MMH ondersteunt een verzorgingsgebied waar 100.000 mensen direct afhankelijk zijn van onze medische zorg. Samen met het lokale overheidsziekenhuis zorgen we voor een veel groter gebied van zo’n 675.000 inwoners. Bovendien komen mensen ook vanuit Mozambique en andere gebieden en steden zoals Blantyre om toegang te krijgen tot de zorg van MMH. Het verzorgingsgebied is ruraal en verarmd en zeer dichtbevolkt, het dichtstbevolkte district van Malawi. 

Er heerst veel voedselonzekerheid onder de  plattelandsbevolking en de bevolkingsgroei is snel met 2,6%. De moederzorg wordt gekenmerkt door een hoog aantal tienerzwangerschappen en de HIV prevalentie is hoog met 20%. 

MMH draagt een brede verantwoordelijkheid voor gezondheid. Dat betekent dat er wordt geïnvesteerd in preventie, zoals malariabestrijding en schoon water en latrines, hulp bij rampen zoals na de cycloon Idaï in 2019, en ook wordt geïnvesteerd in duurzaam inkomen in het verzorgingsgebied. Dit wordt gedaan door de steun van 550 weeskinderen, 200 patiënten met palliatieve aandoeningen en via het Duurzaam Levensonderhoud Programma (Sustainable Livelihoods Programme). Dit programma werkt aan betere vormen van landbouw en het opzetten van kleinschalige bedrijven zoals bijenteelt en geïrrigeerde landbouw. MMH heeft een speciale band met de gevangenis van Mulanje, waar een wekelijkse kliniek wordt gehouden en voedselhulp wordt geboden. Dit heeft geleid tot minder ondervoeding en betere levensomstandigheden. Het ziekenhuis werkt vanuit de volgende waarden, zoals verwoord in de missie: “het leveren van kwalitatief preventieve, curatieve, palliatieve en revaliderende zorg voor iedereen”.

Dit is geen gemakkelijke taak. Door de sterke bevolkingsgroei (2.6 % per jaar), een zwakke economie en overheid en een groot tekort aan artsen en verpleegkundigen, is de zorg overbelast.

Doordat SANO ons ondersteund is het voor ons mogelijk om een langdurige en duurzame bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheidszorg van Malawi. Zie www.mmh.mw voor verdere informatie.