Aanvraag renteloze lening voor onderdeel buitenland opleiding tot AIGT

Per 1 januari 2018 is er met terugwerkende kracht de mogelijkheid een renteloze lening aan te gaan als tegemoetkoming van de te maken kosten voor dit onderdeel buitenland. Eind 2018 zal het SANO bestuur de geboden mogelijkheid met de daaraan gekoppelde voorwaarden evalueren. Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden …

Aanvraag renteloze lening voor onderdeel buitenland opleiding tot AIGT Lees meer »