Bericht uit Tanzania, Marieke Tacken, medical officer

Sinds juni 2016 werk ik in Rubya Designated District Hospital. Dat ziekenhuis ligt in Muleba District in Tanzania, ten noord westen van Lake Victoria, aan de grens met Uganda.

De keuze om naar Tanzania te gegaan kwam voort uit het laatste gedeelte van de opleiding. Dit onderdeel bestaat uit een stage in het buitenland van zes maanden. Echter nadat ik de Opleiding tot AIGT heb afgerond, ben ik hier gebleven. De reden is dat ik getrouwd ben met een lokale dokter die ook hier werkt. Vanaf het begin van mijn werkzaamheden heb ik subsidie vanuit SANO mogen ontvangen waardoor het ook financieel mogelijk is om nu hier te blijven werken, met name nu wij twee kleine kinderen hebben.

Op toerbeurt werk ik op verschillende afdelingen, samen met Tanzaniaanse collega’s. Op dit moment ‘sta’ ik op de mannenafdeling, waar echt schrijnende casussen zijn opgenomen. Over het algemeen gesproken komen mannen namelijk laat naar het ziekenhuis. Zo ligt er nu- als voorbeeld- een man met al drie maanden bestaande wonden aan zijn voet. Hij is eerst naar de traditional healer geweest, gebruikelijk hier, waardoor zijn klachten helaas alleen maar erger zijn geworden. Het enige wat wij nu nog kunnen doen is een amputatie van het onderbeen. Naast het klinisch werk leid ik Tanzaniaanse Clinical Officers, verpleegkundigen en Nederlandse coassistenten op. Nieuw(s) is dat ik zeer binnenkort ook opleider word van de inmiddels erkende AIGT opleiding. De eerst AIOS uit Nederland zal hier haar tropenstage van zes maanden gaan volgen, en zo kan opgedane kennis en ervaringen weer aan haar worden door gegeven. Gelukkig is Rubuya tot op heden gespaard gebleven van COVID-19. We hebben niet eens een verdachte patiënt gehad! Wel zijn wij goed voorbereid met de nodige maatregelen en protocollen. De verhalen uit de rest van de wereld komen mij echter op dit moment surrealistisch over. Wij leven hier nu nog alsof COVID niet bestaat.

Ik ben SANO erg dankbaar voor de hulp die ik heb mogen ontvangen. Inmiddels ben ik vier jaar in Tanzania en hoop ik ook in aanmerking te mogen komen in de toekomst voor de bonus regeling van SANO.

Marieke Tacken, Medical Officer

Rubya Designated District Hospital

Wervingsbrief 2020

23 oktober 2020
Geachte collega,
Het was een bewogen jaar. Dit geldt zowel voor u als voor de Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT). Eind 2019 werd in de tweede kamer eindelijk na een langdurig proces de structurele financiering voor de opleiding van de AIGT toegekend. Dit betekent dat de AIGT beter ondersteund kunnen gaan worden in de opleiding en dat in buitenland opgedane kennis beter zal kunnen worden overgedragen aan de Nederlandse gezondheidszorg. De toekenning is een erkenning voor het vak IGT. Een vak dat wordt gedragen door artsen die bijdragen aan een betere gezondheid wereldwijd, een wereld waarin mensen digitaal en fysiek steeds meer met elkaar verbonden zijn.
Door de recente COVID-19 pandemie werd in Nederland vrij snel ingezien dat AIGT hier een cruciale rol in kunnen spelen. Niet alleen door hun kennis en kunde over epidemieën, maar tevens over de organisatie en coördinatie van zorg. In het begin van de COVID epidemie werden in Brabant AIGT ingezet in ziekenhuizen deze bleken uiterst waardevol vooral gezien de chaos, schaarste aan middelen, hulpverleners en informatie.
Piet Hein Buiting, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis:
“De hulp van de tropenartsen was nuttig, verbindend en inspirerend. Denk aan hun praktische insteek, hun coachende vaardigheden maar ook hun inbreng als het over medisch-ethische kwesties gaat.”
Ondertussen werkten collegae AIGT in lage-inkomenslanden hard om zich voor te bereiden op de pandemie en er voor te zorgen dat ten tijde van een lock down de essentiële zorg bleef draaien. De waarde van AIGT in Nederland blijkt overduidelijk maar dient ook behouden te blijven.
AIGT werken in lage inkomenslanden vaak op basis van een gering lokaal salaris en zonder adequate sociale voorzieningen. Stichting Artsen Naar Ontwikkelingslanden (SANO) ondersteunt door financiële suppletie waardoor zij hun werk adequaat kunnen uitvoeren. SANO ontvangt haar inkomsten grotendeels uit uw donatie of via een legaat. Velen van u hebben in de afgelopen jaren SANO gesteund en hiervoor is SANO u zeer erkentelijk. U hebt hiermee niet alleen bijgedragen aan de gezondheidszorg in de armste landen, maar ook aan het behoud van kennis over internationale gezondheidszorg in ons eigen land!
SANO hoopt dan ook in 2020 weer op uw steun! U kunt uw gift overmaken op NL36ABNA0622389645 t.n.v. SANO en is fiscaal aftrekbaar (ANBI nr. 815520268) U kunt ook doneren via: http://www.stichtingsano.nl/donateurs/doneren/
Met collegiale groet,
W. Heres, voorzitter SANO

Nieuw bestuurslid SANO

In september 2020 heeft SANO afscheid genomen van Kitty Slieker, die zich jaren heeft ingezet als algemeen bestuurslid van SANO. SANO wil haar hartelijk bedanken voor haar inzet.

Gelukkig kon SANO bij de laatste vergadering in september een nieuw bestuurslid verwelkomen: Irene de Vries.

Het bestuur heeft momenteel nog 1 vacature. Lijkt het je leuk om deel uit te maken van het bestuur neem dan contact op met ons secretariaat .

Tegemoetkoming kosten buitenlandstage

SANO krijgt veel verzoeken binnen voor een tegemoetkoming kosten buitenlandstage, voordat de buitenlandstage plaats vindt. Omdat op dat moment nog niet duidelijk is of de AIOS aan alle voorwaarden voldoet (namelijk afronden opleiding, inschrijving RGS register en uitzending van minimaal 6 maanden, te starten binnen een jaar na afronden opleiding), heeft SANO besloten deze tegemoetkoming pas toe te kennen (en dan wel meteen als gift en niet als voorwaardelijke lening) als aan alle voorwaarden is voldaan, dus pas na het afronden van de opleiding. Ook de aanvraag kan dus pas worden gedaan als aan alle voorwaarden is voldaan. Aanvragen die incompleet zijn worden niet in behandeling genomen, Voor deze werkwijze is gekozen om de procedure zo eenvoudig mogelijk te maken en hiermee de overheadkosten van de stichting SANO te beperken.

Nieuw bestuur SANO

In september 2019 heeft SANO afscheid genomen van 2 bestuursleden, te weten Bernard Kral, die zich jaren heeft ingezet als penningmeester en Ilse Meijvogel, die de secretaris was van het bestuur. Wij willen hen hartelijk bedanken voor hun inzet. Gelukkig konden we bij de laatste vergadering al 2 nieuwe bestuursleden verwelkomen: Maartje Goudswaard en Remko Schats. Hier een foto van het nieuwe bestuur, met van links naar rechts: Remko Schats, Jules Schagen van Leeuwen, Kitty Slieker, Bart Hughes, Clara Blaauw, Wim Heres en Maartje Goudswaard. Het bestuur heeft momenteel nog 1 vacature. Lijkt het je leuk om deel uit te maken van het bestuur neem dan contact op met ons secretariaat.

SANO symposium 30 november jl.

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd symposium, met een terugblik op het ontstaan, een blik op het heden en het vizier op de toekomst. Alle sprekers René Heman, voorzitter KNMG, Joop Raams, voorzitter NvTG, Irene de Vries en Daan Kremer, AIGT-ers en SANO begunstigde en Ini Huijts afgevaardigde van Minister Kaag nogmaals hartelijk dank. Vooral de persoonlijke bijdrage van Irene de Vries maakte veel indruk op de aanwezigen. Haar verhaal kun je hieronder teruglezen.

Het panel tijdens de discussie

Bijdrage Irene de Vries

In de afgelopen weken, nadat Clara mij gevraagd had of ik hier als begunstigde van SANO iets over mijn ervaringen wilde vertellen, had ik allerlei wijdverbreide ideeën over de inhoud. Totdat, precies een week geleden, ons vakgebied in het hart werd geraakt met het verlies van onze collega Wouter Nolet. Zijn dood kwam enorm hard aan, niet alleen vanwege het tragische verhaal, maar ook omdat we ons allemaal zo goed met hem kunnen identificeren: de liefde en passie voor het vak, een waanzinnige drijfveer, hij had ons kunnen zijn en wij hem, maar het was hem die dit overkwam en daar zijn geen woorden voor.

Continue reading “SANO symposium 30 november jl.” »

Lustrumsymposium SANO 30/11/19

Het programma is bekend! We nodigen alle donateurs en andere geïnteresseerden van harte uit voor het symposium ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van SANO: Verleden, heden en toekomst van SANO.


Zaterdag, 30 november 2019, 15.30-17.30
Koninklijk Instituut voor de Tropen,
Mauritskade 63, Amsterdam


In 1969, 50 jaar geleden, werd de SANO opgericht door KNMG en NVTG.
Artsen, die naar de tropen gingen om daar te helpen in de gezondheidszorg, werden financieel ondersteund. Zonder die financiële hulp was het vaak niet mogelijk geweest. Nu, 50 jaar later in 2019, is er nog steeds een noodzaak om artsen te ondersteunen, die onder vaak moeilijke omstandigheden hun werk moeten uitoefenen.
In een twee uur durend symposium willen we verleden, heden en toekomst van de AIGT-en dus SANO- de revue laten passeren.


Programma
15.30. Opening symposium, door voorzitter SANO, Wim Heres
15.40. 1e medeoprichter KNMG: voorzitter René Heman
15.50. 2e medeoprichter NVTG: voorzitter Joop Raams
16.00. Ervaringen AIGT SANO- begunstigde: Irene de Vries
16.15. Ervaringen AIGT SANO-begunstigde: Daan Kremer
16.30. Beleid van minister in relatie tot medische ontwikkelingssamenwerking en AIGT in het bijzonder: afgevaardigde van minister Kaag
16.50. Discussie met de zaal aan de hand van stellingen. Discussieleider: Remko Schats, bestuurslid
17.20. Samenvatting van de discussie en slotopmerkingen.
17.30. Einde Symposium SANO, uitnodiging voor aangeklede borrel.


SANO bestaat dankzij donaties, legaten en erfstellingen. Het bestuur wil zo weinig mogelijk geld aan de bekende strijkstok laten. Het symposium is de eenmalige uitzondering. Om de kosten te beperken vragen wij u -volledig vrijwillig- een eenmalige donatie van bv 20 euro. U kunt dit doen door middel van een bankoverschrijving (NL36ABNA0622389645 t.n.v. SANO) of door gebruik te maken van de donatieknop rechtsboven aan deze site.

Tot 30 november!

SANO is jarig!

SANO is vandaag 50 jaar  oud. Daarom ging dit persbericht vandaag de wereld in:

Zoo ver de wereld reikt……………………………………………………………………..

SANO (stichting artsen naar ontwikkelingslanden) bestaat vandaag 50 jaar. Op 14 mei 1969 werd de stichting opgericht door KNMG en NVTG. Het doel was-en is- om Nederlandse artsen te ondersteunen, die werken in lage lonen landen.

In die 50 jaar zijn honderden artsen door SANO ondersteund.
Giften en legaten komen vooral uit de eigen beroepsgroep, dus voor, door en van artsen. Nog steeds is deze steun noodzakelijk.
Nog steeds is er een groot verschil in toegankelijkheid tot medische zorg en is de patiënt-arts ratio minstens 100x gunstiger in ons deel van de wereld vergeleken met landen in sub Sahara Afrika.
SANO probeert op haar bescheiden manier een steentje bij te dragen aan een rechtvaardiger wereld, met betere toegang tot medische zorg.

In het najaar van ons jubileumjaar gaan we ons 50-jarig jubileum vieren met een symposium.
Nadere berichtgeving volgt.

Wim Heres, voorzitter SANO.