Marleen Zijderveld

arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde

Malawi

Marleen Zijderveld

Ik ben Marleen Zijderveld, arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde. Sinds oktober 2021 woon ik met mijn gezin in Mulanje, en ben ik werkzaam in Mulanje Mission Hospital (MMH), in het zuidoosten van Malawi. 

Binnen het Mulanje District biedt MMH medische zorg aan 100.000 mensen; in samenwerking met het regeringsziekenhuis voorziet zij een gebied van ongeveer 675.000 inwoners van medische zorg. Malawi is één van de armste landen van de wereld. Het gebied van Mulanje is ruraal, 80% van de mensen zijn kleinschalige boeren. Ook is het zeer dichtbevolkt, met een hoge bevolkingsgroei. 43% van de bevolking is jonger dan 15 jaar. MMH heeft vier afdelingen (mannen-, vrouwen- en kinderafdeling, en verloskunde afdeling) met totaal zo’n 200 bedden. Per jaar vinden er 3000 bevallingen plaats. Naast klinische zorg zet MMH zich sterk in voor preventie en gezondheidsbevordering onder de bevolking. Voorbeelden hiervan zijn malariabestrijding, verbetering van hygiëne door schoon water en openbare toiletten, en preventie van tienerzwangerschappen. Met het sustainable livelihoods program worden duurzamere vormen van landbouw, kleinschalige bedrijven als bijenteelt, herbebossing en verbeterde voeding bevorderd.

Kortom: een werkplek met veel uitdagingen, maar ook veel mogelijkheden. Zoals gezegd ben ik hier nu ruim een jaar werkzaam. Naast de drie Nederlandse tropenartsen die er werkzaam zijn, is het overige ziekenhuispersoneel Malawiaans. Dat biedt een unieke kans om de samenwerking aan te gaan en om met en van elkaar te leren. In de kliniek proef ik daarvan als ik samen met de verpleegkundigen en andere clinicians een zieke patiënt opvang. Tijdens de overdracht en de visite wisselen we kennis en ervaringen uit. Naast het klinische werk ben ik betrokken bij een accreditatieproject waar MMH voor gekozen is. Een uniek project waarbij het ziekenhuis de kans krijgt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Samen met een team coördineer ik dit brede project, wat varieert van het aansturen van een reanimatiecomité, het structureren van patiëntendossiers, identificatiebadges voor het ziekenhuispersoneel, tot het regelen van rookmelders. Alles ten doel om de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid te verbeteren.