Tegemoetkoming kosten buitenlandstage

SANO krijgt veel verzoeken binnen voor een tegemoetkoming kosten buitenlandstage, voordat de buitenlandstage plaats vindt. Omdat op dat moment nog niet duidelijk is of de AIOS aan alle voorwaarden voldoet (namelijk afronden opleiding, inschrijving RGS register en uitzending van minimaal 6 maanden, te starten binnen een jaar na afronden opleiding), heeft SANO besloten deze tegemoetkoming pas toe te kennen (en dan wel meteen als gift en niet als voorwaardelijke lening) als aan alle voorwaarden is voldaan, dus pas na het afronden van de opleiding. Ook de aanvraag kan dus pas worden gedaan als aan alle voorwaarden is voldaan. Aanvragen die incompleet zijn worden niet in behandeling genomen, Voor deze werkwijze is gekozen om de procedure zo eenvoudig mogelijk te maken en hiermee de overheadkosten van de stichting SANO te beperken.