Voorwaarden aanvrager

  Algemene Voorwaarden 

   Terugbetalingsvoorwaarden:
Vanaf het moment dat u niet meer voldoet aan onderstaande voorwaarden, dient ontvanger de door SANO verstrekte bijdrage binnen drie maanden terug te betalen aan SANO via rekening 98.95.36.483, onder vermelding van terugbetaling renteloos voorschot. Mocht u het bedrag niet in een keer kunnen terugbetalen dan kunt u binnen de terugbetalingstermijn van drie maanden een verzoek bij SANO indienen voor een afbetalingsregeling. Mocht SANO na de terugbetalingstermijn niets van u vernomen hebben, zal er actie ondernomen worden om het bedrag terug te vorderen.
U bent verplicht de daadwerkelijke aanvangsdatum van het contract van uw uitzendbestemming door te geven aan SANO.
U bent verplicht wijzigingen in uw Nederlandse correspondentieadres door te geven aan SANO.

   Voorwaarden specifiek bij “steun bij vervolgopleiding”:
1.  onder een vervolgopleiding wordt verstaan:als vervolg op NTC; en de (erkende) opleiding moet gericht zijn op “werken in de tropen” op het gebied van de gezondheidszorg.
2.  na behalen van de vervolgopleiding werkt u gedurende minimaal twee jaar als arts in een ontwikkelingsland en dat binnen 4 jaar na voltooiing van de vervolgopleiding.

Voorwaarden specifiek bij “steun bij uitzending op lokaal contract”:
1.  verplichte vooropleiding: 2 jaar chirurgie(of pediatrie) en gynaecologie-verloskunde, en de Nationale Tropen Cursus (NTC).
2.  u werkt gedurende minimaal twee jaar als arts in een ontwikkelingsland, en dat binnen 4 jaar na voltooiing van de vooropleiding chirurgie/verloskunde en NTC.
3.  jaarlijks (minimaal twee maanden voor de vervaldatum) informeert de ontvanger SANO over de actuele gegevens zoals vermeld op het aanvraagformulier. Daarna beoordeelt SANO de voortzetting van de ondersteuning.
4.  de betaling door SANO geschiedt eens per jaar, vooraf.
5.  is er sprake van een artsenechtpaar(of partners) die gaan werken in de tropen, dan kent SANO slechts één (en geen dubbele) steun .

Voorwaarden specifiek bij Aanvraag renteloze lening voor onderdeel buitenland opleiding tot AIGT:
1. Het betreft een door het SOIGT erkende opleidingsplek, dit dient met een getekende verklaring van het SOIGT of OIGT te worden bevestigd
2. De AIOS krijgt geen kostendekkende vergoeding en wordt niet betaald of financieel ondersteund door een andere organisatie (zoals Artsen zonder Grenzen, een kerkelijke organisatie of anderen)
3. De AIOS ontvangt geen salaris die de kosten van het werken in het buitenland dekt.
4. Er wordt eenmalig een bedrag van maximaal €1500 uitgekeerd, na afronden van de opleiding als tegemoetkoming in de kosten.
5. Er kan slechts eenmaal in de opleiding per persoon een bedrag worden uitbetaald
6. Goedkeuring door het SANO bestuur van het aangevraagde bedrag
alleen indien de AIOS de AIGT opleiding succesvol heeft afgerond en
indien de AIGT  na voltooiing van de opleiding binnen 1 jaar minimaal 6 maanden op arbeidscontractbasis in een ontwikkelingsland gaat werken, aan te tonen middels getekend(e) arbeidscontract(en) en inschrijving RGS register.

Alle documenten (inschrijving RGS, documenten stage en contract voor minstens 6 maanden) dienen bij de aanvraag bijgevoegd te worden.

Voor nadere info aanvrager:  klik hier