Doelgroepen

SANO biedt artsen op verschillende manieren financiële ondersteuning, zoals voor:

  • de jaarlijkse voorlichtingsdag voor aanstaande AIGT,
  • vervolgopleidingen voor AIGT,
  • maandelijkse financiele ondersteuning voor AIGT bij uitzending zonder erkende uitzendende organisatie.