Nieuw bestuur SANO

In september 2019 heeft SANO afscheid genomen van 2 bestuursleden, te weten Bernard Kral, die zich jaren heeft ingezet als penningmeester en Ilse Meijvogel, die de secretaris was van het bestuur. Wij willen hen hartelijk bedanken voor hun inzet. Gelukkig konden we bij de laatste vergadering al 2 nieuwe bestuursleden verwelkomen: Maartje Goudswaard en Remko Schats. Hier een foto van het nieuwe bestuur, met van links naar rechts: Remko Schats, Jules Schagen van Leeuwen, Kitty Slieker, Bart Hughes, Clara Blaauw, Wim Heres en Maartje Goudswaard. Het bestuur heeft momenteel nog 1 vacature. Lijkt het je leuk om deel uit te maken van het bestuur neem dan contact op met ons secretariaat.