Info aanvrager

SANO biedt artsen op verschillende manieren financiële ondersteuning, bijvoorbeeld door:

  • de jaarlijkse voorlichtingsdag voor as. tropenartsen,
  • vervolgopleidingen na eerste uitzending.
  • financiële steun bij uitzending zonder erkende uitzendende organisatie.

voor Nadere Info aanvrager:  klik hier 

voor de voorwaarden aanvrager:  klik hier