Info aanvrager

SANO biedt artsen op verschillende manieren financiële ondersteuning, bijvoorbeeld door:

  • de jaarlijkse voorlichtingsdag voor aanstaande AIGT,
  • vervolgopleidingen voor AIGT,
  • financiële steun voor AIGT bij uitzending zonder erkende uitzendende organisatie.