Wervingsbrief SANO 2018

Klik hier voor pdf versie

“…een collegiale bijdrage waardoor jonge bekwame
collega’s hun medische zorg kunnen blijven leveren,
daar waar de nood het grootst is… juist nu”

Met Uw steun helpt SANO deze collega’s al bijna 50 jaar

Beste Collega,

In Nederland bestaat sinds 2014 een unieke opleiding tot een al even uniek artsen profiel: Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT).
De weg van onze collega’s tot volleerd AIGT is niet eenvoudig en zeker niet goedkoop. Zowel tijdens de opleiding als
tijdens de uitvoering van dit essentiële werk is er vaak onvoldoende financiële ondersteuning. Het afgelopen jaar is er
een uitgebreide discussie gevoerd, ook in de media, over het uitblijven van een kostendekkende financiering van de
opleiding . Dit heeft echter nog niet geleid tot acties van de overheid en dat terwijl de vraag naar deze goed opgeleide,
generalistisch werkende artsen onverminderd blijft bestaan.
Stichting Artsen naar Ontwikkelingslanden (SANO) heeft als doel het financieel ondersteunen van artsen die gaan
werken in ontwikkelingslanden.
Wij hebben sinds 2018 onze steun uitgebreid: wij ondersteunen nu ook een deel van de opleiding van de AIGT middels
financiële suppletie. Hiermee kan de noodzakelijke buitenlandstage bekostigd worden voor hen die geen subsidie van
anderen ontvangen.
Daarnaast gaat onze ondersteuning van collega’s tijdens uitzendingen door: veel artsen werken op lokaal contract, met
een lokaal salaris – soms rond de 100€ per maand – zonder adequate sociale voorzieningen en verzekeringen. SANO
verstrekt financiële suppleties aan deze collega’s ter voorkoming van financiële problemen.

Zo ook voor Wouter:
Best SANO bestuur, Hartelijk dank voor de bijdrage voor mijn tweede jaar in Malawi. Ik werk inmiddels 1,5 jaar in
St. Lukes hospital en heb het nog steeds naar mijn zin. Naast directe patiëntenzorg zijn we bezig met allerlei projecten
en onderzoek, dus er gebeurt genoeg.
Jullie maken het mogelijk hiermee door te gaan, met name omdat kosten van vervoer, visa en registratie hoog zijn en
zonder de steun van SANO zou het een erg lastige onderneming zijn. Hulde voor jullie werk!
Groeten, Wouter B., Medical Officer
St. Lukes Hospital, Malosa, Malawi

SANO, opgericht door de KNMG en de NVTG (Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde) doet meer;
voor de aanvullende informatie verwijzen wij u naar onze website: www.stichtingsano.nl
Velen van u hebben in de afgelopen jaren SANO financieel gesteund, hiermee niet alleen bijdragend aan de
gezondheidszorg in de armste landen, maar ook aan het behoud van tropische geneeskunde in ons eigen land. Hiervoor
zijn wij u allen zeer erkentelijk.

Wij hopen ook voor dit jaar op uw bijdrage die u kunt overmaken op NL36ABNA0622389645
t.n.v. SANO. U kunt ook doneren via onze website (ideal, eenmalig of periodiek).

Met collegiale groet,
W. Heres
Voorzitter bestuur SANO, www.stichtingsano.nl
Uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar. SANO staat als ANBI bij de fiscus geregistreerd (Fiscaal-Nr. 815520268)
Oktober 2018