Aanvraagformulieren

Als u een beroep wilt doen op financiële ondersteuning van SANO verzoeken wij u een aanvraagformulier in te vullen en naar SANO te retourneren. U kunt het aanvraagformulier opvragen bij info.

  • Op het formulier staan “contractpunten”, “voorwaarden” en “aanvullende informatie” van SANO voor de financiële ondersteuning.
    (deze staan ook op de website onder “informatie voor aanvrager”).
  • Is er van uw kant informatie die u van belang acht, zet deze dan onder “opmerkingen”.
  • Vul het formulier zo volledig mogelijk in en retourneer met de gevraagde bijlagen.

Stuur het document per email naar: info