Aanvraagformulieren

Als u een beroep wilt doen op financiële ondersteuning van SANO verzoeken wij u het aanvraagformulier in te vullen en naar SANO te retourneren. Is er van uw kant informatie die u van belang acht, zet deze dan onder “opmerkingen”.

  • Op het formulier staan “contractpunten”, “voorwaarden” en “aanvullende informatie” van SANO voor de financiële ondersteuning.
    (deze staan ook op de website onder “informatie voor aanvrager”)
  • Stuur het document bij voorkeur per Email, of anders de print per post.
    Email: info , postadres: Sluiskade Noordzijde 96, 7602 HW,  Almelo
  • U moet Adobe Reader software hebben om het formulier te kunnen lezen.

Toelichting op aanvraagformulier:
– Vul het formulier zo volledig mogelijk in en retourneer met de gevraagde bijlagen.

Bekijk, download of print onderstaande formulieren:

1. Klik: SANO aanvraag ondersteuning uitzending-vervolgopleiding en financiële steun bij uitzending zonder erkende uitzendende organisatie