Doelstelling

SANO – Stichting Artsen Naar Ontwikkelingslanden SANO is in 1969 opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunde (KNMG) en de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde (NVTG).Doel van de Stichting is het financieel ondersteunen van artsen die gaan werken in ontwikkelingslanden, met name op het gebied van gezondheidszorg.
SANO ondersteunt individuele artsen, geen instellingen of wetenschappelijk onderzoek.Ook houdt SANO toezicht op de kwaliteit van het voorbereidend tropengerichte medisch onderwijs. De afgelopen jaren heeft SANO  een  financiële garantiestelling aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)  verleend zodat in  Nederland per jaar twee voorbereidingscursussen voor aanstaande tropenartsen konden  plaatsvinden. Omdat  de opleiding veranderd is, wordt opnieuw gekeken hoe deze garantiestelling het beste vorm gegeven kan worden.De financiële middelen van het SANO-fonds zijn voornamelijk afkomstig van de jaarlijkse donaties van Nederlandse medici, maar ook van subsidies, erfstellingen en legaten.In Nederland is veel kennis aanwezig over de tropengeneeskunde en de gezondheidszorg in de tropen. SANO wil deze kennis behouden en beschikbaar stellen om de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden te bevorderen. Daarom ondersteunt SANO artsen die voor minimaal twee jaar in een ontwikkelingsland gaan werken.
Het gaat hierbij met name om een financiële steun voor opleiding en onderwijs.Welke hulp biedt SANO? : klik hier SANO onderschrijft de Gedragscode Internationale Samenwerking Gezondheidszorg
(ISG) van de NVTG.  ( Klik hier voor het document Gedragscode ISG(NVTG) 2011 )