Alle berichten van Kitty Slieker

Lustrumsymposium SANO 30/11/19

Het programma is bekend! We nodigen alle donateurs en andere geïnteresseerden van harte uit voor het symposium ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van SANO: Verleden, heden en toekomst van SANO.


Zaterdag, 30 november 2019, 15.30-17.30
Koninklijk Instituut voor de Tropen,
Mauritskade 63, Amsterdam


In 1969, 50 jaar geleden, werd de SANO opgericht door KNMG en NVTG.
Artsen, die naar de tropen gingen om daar te helpen in de gezondheidszorg, werden financieel ondersteund. Zonder die financiële hulp was het vaak niet mogelijk geweest. Nu, 50 jaar later in 2019, is er nog steeds een noodzaak om artsen te ondersteunen, die onder vaak moeilijke omstandigheden hun werk moeten uitoefenen.
In een twee uur durend symposium willen we verleden, heden en toekomst van de AIGT-en dus SANO- de revue laten passeren.


Programma
15.30. Opening symposium, door voorzitter SANO, Wim Heres
15.40. 1e medeoprichter KNMG: voorzitter René Heman
15.50. 2e medeoprichter NVTG: voorzitter Joop Raams
16.00. Ervaringen AIGT SANO- begunstigde: Irene de Vries
16.15. Ervaringen AIGT SANO-begunstigde: Daan Kremer
16.30. Beleid van minister in relatie tot medische ontwikkelingssamenwerking en AIGT in het bijzonder: afgevaardigde van minister Kaag
16.50. Discussie met de zaal aan de hand van stellingen. Discussieleider: Remko Schats, bestuurslid
17.20. Samenvatting van de discussie en slotopmerkingen.
17.30. Einde Symposium SANO, uitnodiging voor aangeklede borrel.


SANO bestaat dankzij donaties, legaten en erfstellingen. Het bestuur wil zo weinig mogelijk geld aan de bekende strijkstok laten. Het symposium is de eenmalige uitzondering. Om de kosten te beperken vragen wij u -volledig vrijwillig- een eenmalige donatie van bv 20 euro. U kunt dit doen door middel van een bankoverschrijving (NL36ABNA0622389645 t.n.v. SANO) of door gebruik te maken van de donatieknop rechtsboven aan deze site.

Tot 30 november!

SANO is jarig!

SANO is vandaag 50 jaar  oud. Daarom ging dit persbericht vandaag de wereld in:

Zoo ver de wereld reikt……………………………………………………………………..

SANO (stichting artsen naar ontwikkelingslanden) bestaat vandaag 50 jaar. Op 14 mei 1969 werd de stichting opgericht door KNMG en NVTG. Het doel was-en is- om Nederlandse artsen te ondersteunen, die werken in lage lonen landen.

In die 50 jaar zijn honderden artsen door SANO ondersteund.
Giften en legaten komen vooral uit de eigen beroepsgroep, dus voor, door en van artsen. Nog steeds is deze steun noodzakelijk.
Nog steeds is er een groot verschil in toegankelijkheid tot medische zorg en is de patiënt-arts ratio minstens 100x gunstiger in ons deel van de wereld vergeleken met landen in sub Sahara Afrika.
SANO probeert op haar bescheiden manier een steentje bij te dragen aan een rechtvaardiger wereld, met betere toegang tot medische zorg.

In het najaar van ons jubileumjaar gaan we ons 50-jarig jubileum vieren met een symposium.
Nadere berichtgeving volgt.

Wim Heres, voorzitter SANO.

Jules Schagen van Leeuwen, bestuurslid SANO, Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Jules Schagen van Leeuwen,  bestuurslid van SANO,  werd tijdens zijn afscheidssymposium in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Wouter de Jong reikte hem de onderscheiding uit.

Hij kreeg deze onderscheiding ondermeer voor zijn inzet om gynaecologen en tropenartsen op te leiden en zijn blijvende betrokkenheid bij het verbeteren van gezondheidszorg in Ghana.

Lees hier meer over op de website van het Houtens Nieuws
https://houtensnieuws.nl/lokaal/jules-schagen-van-leeuwen-officier-de-orde-van-oranje-nassau-519925

Arts AIGT bedankt SANO

Onderstaan bericht  van Wouter Nolet, arts AIGT in Sierra Leone , illustreert hoe belangrijk de hulp van SANO is:

“In juni 2015 begon ik de opleiding tot arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (AIGT, voorheen ‘tropenarts’). Dankzij deze opleiding heb ik chirurgische, obstetrische en gynaecologische basisvaardigheden kunnen leren en heb ik mij kunnen verdiepen in tropische infectieziekten en public health. De specialisatie wordt afgerond met 6 maanden buitenlandstage. Hiervoor kwam ik in januari 2018 terecht in Sierra Leone. Na 6 leerzame maanden als stagiaire waarbij ik alle theoretische en praktische in Nederland opgedane kennis in de praktijk kon brengen, werk ik inmiddels als tropenarts in Sierra Leone. Als coördinator van het chirurgische trainingsprogramma CapaCare (www.capacare.org) ben ik naast het klinische werk in het ziekenhuis betrokken bij onderwijs en managementtaken. In mijn werk realiseer ik mij dagelijks hoe waardevol de opleiding tot AIGT is geweest. Helaas is er geen vergoeding voor deze opleiding. SANO ondersteunt AIGT financieel tijdens de buitenlandstage en stimuleert AIGT om na hun opleiding in lage inkomenslanden te blijven werken. Door de steun van SANO was het voor mij mogelijk om direct na de opleiding in Sierra Leone te blijven werken. Ik ben hen daarvoor zeer dankbaar.

Groeten uit Masanga!

Wouter Nolet”

Aanvraag renteloze lening voor onderdeel buitenland opleiding tot AIGT


Per 1 januari 2018 is er met terugwerkende kracht de mogelijkheid een renteloze lening aan te gaan als tegemoetkoming van de te maken kosten voor dit onderdeel buitenland. Eind 2018 zal het SANO bestuur de geboden mogelijkheid met de daaraan gekoppelde voorwaarden evalueren.

Om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
1. Het betreft een door het SOIGT erkende opleidingsplek, dit dient met een getekende verklaring van het SOIGT of OIGT te worden bevestigd
2. De Aios krijgt geen kostendekkende vergoeding en wordt niet betaald of financieel ondersteund door een andere organisatie (zoals Artsen zonder Grenzen, een kerkelijke organisatie of anderen)
3. De Aios ontvangt geen salaris die de kosten van het werken in het buitenland dekt.
4. Het maximale bedrag dat kan worden geleend is Euro 3000,-
5. Er kan slechts eenmaal in de opleiding per persoon een bedrag worden uitbetaald
6. Goedkeuring door het SANO bestuur van het aangevraagde bedrag
De door SANO uitgekeerde renteloze lening kan in zijn geheel worden kwijtgescholden en worden omgezet in een schenking als aan alle van de volgende voorwaarden is voldaan:
1. De Aios voltooit de AIGT opleiding succesvol
2. De AIGT gaat na voltooiing van de opleiding binnen 1 jaar minimaal 6 maanden op arbeidscontractbasis in een ontwikkelingsland werken, aan te tonen middels getekend(e) arbeidscontract(en) en inschrijving RGS register.

Middels een formulier kan een aanvraag bij de SANO worden ingediend voor een renteloze lening voor de kosten van het onderdeel buitenland van de opleiding tot AIGT. De aanvraag moet worden besproken in de SANO vergadering. Als aan de voorwaarden is voldaan zal de renteloze lening worden overgemaakt. De AIOS zal de SANO de documenten die aantonen dat de AIOS aan de voorwaarden heeft voldaan niet later dan 1 jaar na het ontvangen van de lening doen toekomen.
Indien dit niet kan worden overhandigd zal er een terugbetalingsregeling moeten worden afgesproken en zal het geleende bedrag binnen 1 jaar moeten worden terug betaald.

Reactie van een tropenarts

Beste Clara en de rest van het SANO bestuur, Hartelijk dank voor de bijdrage voor mijn tweede jaar in Malawi. Ik werk inmiddels 1,5 jaar n St. Lukes hospital en heb het nog steeds naar mijn zin. Naast directe patientenzorg zijn we bezig met allerlei projecten en onderzoek, dus er gebeurt genoeg.
Jullie maken het mogelijk hiermee door te gaan, met name omdat kosten van vervoer, visa en registratie hoog zijn en zonder de steun van SANO zou het een erg lastige onderneming zijn. Hulde voor jullie werk!

Groeten,
Wouter

Wouter Bakker, Medical Officer
St. Lukes Hospital, Malosa, Malawi