Minister Kaag spreker op jubileumsymposium SANO 30 november

Sigrid Kaag (foto: BZ | Aad Meijer |Wikimedia Commons)

SANO (stichting artsen naar ontwikkelingslanden) bestaat dit jaar 50 jaar. Op 14 mei 1969 werd de stichting opgericht door KNMG en NVTG, met als doel om Nederlandse artsen, die werken in lagelonenlanden, te ondersteunen. In die 50 jaar zijn honderden artsen door SANO ondersteund.

Op 30 november 2019 wordt het 50-jarig jubileum gevierd tijdens de Tropencarrièredag in Amsterdam met een symposium en borrel aan het einde van de middag.

SANO is verheugd dat minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft toegezegd deze dag aanwezig te zullen zijn. Het volledige programma met precieze tijd en locatie volgt zo spoedig mogelijk.

Wim Heres, voorzitter SANO.